Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

paprotka
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte viabadblood badblood
paprotka
6166 0c7d 390
Reposted fromyuras yuras viabadblood badblood
paprotka
6021 4891 390
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaoutoflove outoflove
paprotka
paprotka
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
paprotka
Dobry pocałunek czujesz między udami.
paprotka
paprotka
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
paprotka
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaazalia azalia
paprotka
paprotka
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
paprotka
paprotka
7678 75b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
paprotka
pomyślałem że muszę Cię poznać.
— M.
paprotka
paprotka
9917 d4d7 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
paprotka
0650 858d 390
Reposted fromfelicka felicka viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl